1 – Chụp ảnh bầu 

Chụp ảnh bầu

2- Chụp ảnh cho bé tại studio

Chụp ảnh cho bé tại studio

3- Chụp ảnh gia đình tại studio

Chụp ảnh gia đình

4- Chụp ảnh sơ sinh tại nhà

Chụp ảnh sơ sinh cho bé tại nhà