Quà tặng ngày lễ 30/04 – 01/05/2024

💢  Ư𝐔 ĐÃ𝐈 𝐋Ớ𝐍 𝐂𝐇𝐎 𝟐𝟎 𝐊𝐇Á𝐂𝐇 𝐇À𝐍𝐆 ĐẦ𝐔 𝐓𝐈Ê𝐍 ĐĂ𝐍𝐆 𝐊Í 𝐆Ó𝐈 𝐂𝐇Ụ𝐏 ?!
🌟 𝐒𝐈Ê𝐔 Ư𝐔 ĐÃ𝐈 𝐋Ớ𝐍 𝐍𝐇Â𝐍 𝐃Ị𝐏 𝟑𝟎/𝟒 – 𝟏/𝟓 🌟
👉 GIẢM 30% GÓI CHỤP BÉ & GIA ĐÌNH từ 𝟐.𝟖𝟔𝟖.𝟎𝟎𝟎 𝐯𝐧𝐝 -> 𝟏.𝟗𝟗𝟖.𝟎𝟎𝟎 𝐯𝐧𝐝 !!! Tặng ngay ảnh phóng 90×60 mica gương trị giá 2.000.000 đ!
👉 GIẢM 30% GÓI CHỤP BÉ  từ 𝟏.𝟒𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐯𝐧𝐝 -> 𝟗𝟗𝟖.𝟎𝟎𝟎 𝐯𝐧𝐝 !!! Tăng ngay ảnh phóng 60×40 mica gương trị giá 850.000 đ !
👉 GIẢM 30% GÓI CHỤP GIA ĐÌNH từ 𝟏.𝟒𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐯𝐧𝐝 -> 𝟗𝟗𝟖.𝟎𝟎𝟎 𝐯𝐧𝐝 !!! Tăng ngay ảnh phóng 60×40 mica gương trị giá 850.000 đ !
👉 CLIP SLIDE SHOW ẢNH TRỊ GIÁ 𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃
⚡️ 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐀𝐘 ĐĂ𝐍𝐆 𝐊Í 𝐆Ó𝐈 𝐂𝐇Ụ𝐏 ĐỂ 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Ỏ 𝐋Ỡ 𝐒𝐈Ê𝐔 Ư𝐔 ĐÃ𝐈 𝐍À𝐘 𝐍𝐇𝐀
‼️‼️

—————————-
𝐒𝐤𝐲 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 – Ả𝐧𝐡 𝐯𝐢ệ𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐁é 𝐯à 𝐆𝐢𝐚 đì𝐧𝐡 𝐬ố 𝟏 𝐁ắ𝐜 𝐍𝐢𝐧𝐡
——————–
𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨 l Sky studio
𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 | Gia đình, Đại gia đình, Baby, Newborn, Beauty, Bầu
𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 l Dãy nhà trắng Long Phương – Trang Hạ – Từ Sơn – Bắc Ninh
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 l 0968666190 Mr Hữu
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐬𝐤𝐲𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨.𝐯𝐧💕
#skystudio #huumap #chupanhchobetuson #chupanhgiadinhtuson #chupanhchobebacninh #chupanhgianhdinhbacninh #chupanhsinhnhatchobe #chupanhsosinh #chupanhdoanhnhan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *